Батьківський комітет


У опорному закладі діють батьківські комітети (ради) (далі -комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або опорного закладу.

Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • - формування та розвитку особистості учня, (Його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого (ставлення до державних 1щовятинь, української (мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;
 • - формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;
 • - захисту здоров'я та збереження життя дітей;
 • - здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, підтримки обдарованої молоді;
 • -залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи
 • - вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та його благоустрою.

Батьківський комітет опорного закладу формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету опорного закладу є членом ради закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради опорного закладу під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, їз правом дорадчого голосу.

Кількісний склад й термін повноважень (батьківського (комітету |визначаються загальними зборами.

Збори батьківського (комітету закладу (класів) проводяться не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менще як дві третини від загальної кількості членів комітету опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва олорного закладу, а за необхідності до відділу освіти, молоді, спорту та культури Шишацької районної державної адміністрації Полтавської області у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - у день виборів нового складу комітетів.

Батьківські комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • звертатися до директора, класного керівника й ради опорного закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;
 • скликати позачергові батьківські збори;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням |вихованням дітей;
 • виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.
Кiлькiсть переглядiв: 174

Дата останньої зміни 09 Квітня 2021

Фотогалерея