Методична робота


З метою забезпечення системного підходу до організації методичної роботи в школі , під час організації індивідуальних, групових та колективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами протягом навчального року на засіданнях кафедр та МО вирішуються такі проблемні питання:

 • формування в учнів соціальної компетентності засобами інтерактивного навчання;
 • застосування технології проектів як засобу формування проектно-технологічної компетентності учня ;
 • застосування пізнавальних методів мотивації до навчання;
 • формування особистості успішного учня;
 • реалізація виховної мети на уроці ;
 • уміння вчителя здійснювати аналіз та самоаналіз уроку;
 • реалізація інтегративного змісту формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів.

Для успішної реалізації науково-методичної роботи, організації наставництва та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, надання оперативної методичної допомоги молодим учителям школи, підвищення якості позакласної роботи з учнями з навчальних предметів в школі продовжували працювати такі предметні кафедри:

 • кафедра філологічних та суспільних наук керівник Свирид О.В.;
 • кафедра природничих наук керівник Тимошенко Н.О.;
 • кафедра технічних дисциплін керівник Базильчук К.І. ;
 • кафедра естетичних наук , технологій та фізкультури керівник Сасник Н.Г.;
 • МО учителів початкових класів керівник Топчій Т.В.;
 • МО класних керівників керівник Аксельрод Н.А. ;
 • творча група учителів початкової школи з проблеми здоров'я збережувальні технології в системі початкової освіти - керівник В.В.Безручко .

Робота над єдиною методичною проблемою триває постійно. Цей процес піднімає на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя , надає чіткості, цілеспрямованості практичним заходам, активізує форми методичної роботи.Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи є: педагогічна рада, методичні об'єднання вчителів предметників, інструктивно методичні наради, практичні семінари, самоосвіта .

На засіданнях методичних об'єднань та предметних кафедр вивчався :

 • зміст програм , їх методичний супровід ;
 • опрацьовано методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів;
 • опрацьовано наукову та методичну літературу за змістом роботи над єдиною методичною проблемою ;
 • заслухано інформацію про здійснення самоосвіти та підготовки вчителів до атестації.

Створюються умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів в школі широко використовується можливості атестації педагогічних кадрів.

Кiлькiсть переглядiв: 176

Дата останньої зміни 09 Квітня 2021

Фотогалерея